Apollo

Klachtenprocedure Apollo Tandheelkunde

Streven naar tandheelkundige zorg van de hoogste kwaliteit

Apollo Tandheelkunde doet er alles aan om u tandheelkundige zorg van hoge kwaliteit te bieden. Daar kunt u met een gerust hart op rekenen! Wij behandelen u zoals wij ook behandeld willen worden. Als het een keer voorkomt dat u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier of onzorgvuldig hebben behandeld, dan willen wij hier uiteraard van op de hoogte zijn. Als wij feedback van u ontvangen hierover, dan kunnen wij een oplossing bieden en onszelf verbeteren!

Contactpersoon voor klachten

U kunt uw klacht mailen naar praktijkmanager mevrouw O. Abkhezr via ozge@apollotandheelkunde.nl. Zij zal dan contact opnemen om de klacht met u te bespreken. Bovendien zal zij er alles aan doen om u zo helder en transparant mogelijk het praktijkbeleid toe te lichten en samen met u tot een oplossing te komen.

Klachtenregeling

Wij zullen er alles aan doen de klachtenprocedure voor beide partijen naar tevredenheid af te handelen. Mocht het voorkomen dat wij er samen niet uitkomen, kunt u alsnog een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Hieronder de klachtencommissies waar u terecht kunt:

ANT & NMT

NMT

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) & Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
T: 0900-20 25 012 (€ 0,15 per minuut)
W: www.knmt.nl/patienteninfo/klachtenregeling-voor-patienten

ANT

Klachtencommissie Tandheelkunde Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
T: 023 - 524 93 87
W: www.ant-online.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts